Επιβλήθηκαν στο φίνις οι πωλητές του Χρηματιστηρίου - Capital.gr

Επιβλήθηκαν στο φίνις οι πωλητές του Χρηματιστηρίου - Capital.gr

Η προσπάθεια αντίδρασης έπεσε στο κενό και το χρηματιστήριο δεν κατάφερε ούτε σήμερα να κλείσει σε θετικό έδαφος.

, , long . 0,24% 861,69 , 861,53 (-0,26%) 867,18 (+0,39%). 60,9 . 22,8 . , 292 . . 0,22%, 2.169,91 , -1,29% Mid Cap 1.133,93 . 0,39% 827,83 . , , . , long . , , , : 2% . , . . . 5 . 9 . , Moody's . , : 1) 2) . , Moody, 12 18 , . , , NPEs. , 2,31%,… [+111 chars]

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο | Διαβάστε σχόλια

0 σχόλια

Περισσότερο Επιχείρηση Νέα