"ธนาคารออมสิน" ชูแนวคิด 3 ออม ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ แก้ปัญหาความยากจน - ผู้จัดการออนไลน์

"ธนาคารออมสิน" ชูแนวคิด 3 ออม ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ แก้ปัญหาความยากจน - ผู้จัดการออนไลน์

คำต่อคำ : เสวนา หัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่นงวดี ถนิมมาลย์ ผู้ดำเนินรายการต้องบอกว่าวงเสวนาวันนี้น่าสนใจอย่างมากทีเดียว เพราะทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้บริหารทุกๆ ท่านที่อยู่บนเวทีกับเราในวันนี้มารวมตัวกัน เหมือนรวมพลังกัน และที่สำคั

(10 ..) . . . 3 (1) (2) (3) 3 (1)/ (2)/ (3) 3 (1)Traditional Banking (2)Digital Banking (3)Social Banking 100 77 : "" 5 22 60 60 13 81 10 Social Banking 3 3 - ... 2-3 600 11.4 4 1.47 3 3 -1 80 3 3 3 3 -1 45 80 30-40 move 1 3-4 40-50 29,000 1 ... ..… [+1523 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More business news