ทส-ศิษย์เก่า รร. ป่าไม้แพร่รุ่นที่ 30 - อช.แม่วะ จับมือศิลปิน โฮป-ไผ่ พงศธร รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว - สยามรัฐ

ทส-ศิษย์เก่า รร. ป่าไม้แพร่รุ่นที่ 30 - อช.แม่วะ จับมือศิลปิน โฮป-ไผ่ พงศธร รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว - สยามรัฐ

ทส-ศิษย์เก่า รร. ป่าไม้แพร่รุ่นที่ 30 - อช.แม่วะ จับมือศิลปิน โฮป-ไผ่ พงศธร รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามนโยบายของรัฐบาล และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.

- . 30 - . - .. .- . . 30 . 1 2563 . " Everyday Say No to Plastic Bags" 2562 . . . (.) 6 10 75 1 2563 . .

Read full article | Read comments

0 comments

More business news