“ธ.ก.ส.”ชง ครม.ไฟเขียวสินเชื่อช่วยชาวนา 5 หมื่นล้านรับมือข้าวราคาร่วงในช่วงฤดูการผลิต - สยามรัฐ

“ธ.ก.ส.”ชง ครม.ไฟเขียวสินเชื่อช่วยชาวนา 5 หมื่นล้านรับมือข้าวราคาร่วงในช่วงฤดูการผลิต - สยามรัฐ

“ธ.ก.ส.”เสนอ 3 สินเชื่อดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 5.1 หมื่นล้านเข้า ครม.พรุ่งนี้(11 ธ.ค.)ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงฤดูการผลิต

... 3 5.1 .(11 ..) (...) (11 ..) ... 51,000 3 2562/2563 4.57 26,000 500 20 1.9 2562/2563 1 10,000 1,500 15,000 1% 15 ... ... 50,000 2562/2563 23,000 27,000 4 . 82,000 ... .

Read full article | Read comments

0 comments

More business news