ประมูลคลื่น "5G" เป้า 1.2 แสนล้าน ถ้าขายออกคลื่นเดียว "กสทช."จะได้เงินเท่าไร - ประชาชาติธุรกิจ

ประมูลคลื่น "5G" เป้า 1.2 แสนล้าน ถ้าขายออกคลื่นเดียว "กสทช."จะได้เงินเท่าไร - ประชาชาติธุรกิจ

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด การกดปุ่มประมูลคลื่น 5G ที่ “ …

5G “.” 2 16 2563 “.” 4   700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz 26 GHz 56 56 423 26 GHz 12,486 1800MHz “.” (13..-12..2562) 2600 MHz 190 MHz 19 10MHz “ ” (.) 2563 5G 2600 MHz . “ .” 5G ? Smart Hospital   “ 5G 5G “.” 2600 MHz 4 1,862 / 35,378 4… [+12 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More business news