Česká televize začne šetřit, příští rok škrtne náklady o 200 milionů - Lupa.cz

Česká televize začne šetřit, příští rok škrtne náklady o 200 milionů - Lupa.cz

Rada České televize bude ve středu projednávat rozpočet veřejnoprávního média na rok 2020. Předem vyzvala generálního ředitele Petra Dvořáka, aby Kavčí…

Rada eské televize bude ve stedu projednávat rozpoet veejnoprávního média na rok 2020. Pedem vyzvala generálního editele Petra Dvoáka, aby Kaví hory zaaly etit a udrely vyrovnané hospodaení do roku 2024.  Se etením se zane pítí rok. Oproti dlouhodobým plánm … [+397 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More business news