Huawei prý nahradí Google aplikace vlastním řešením do konce roku

Huawei prý nahradí Google aplikace vlastním řešením do konce roku

Několik měsíců trvající obchodní konflikt mezi Huawei a USA už vyústil v několik věcí, které se přímo dotkly také koncových zákazníků. V posledních telefonech této čínské značky…

Nkolik msíc trvající obchodní konflikt mezi Huawei a USA u vyústil v nkolik vcí, které se pímo dotkly také koncových zákazník. V posledních telefonech této ínské znaky ji nejsou dostupné zejména Google Sluby a Huawei dokonce do modelu Mate 30 u nenainstaloval… [+2327 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More technology news