Klaudiusz Sevković po udziale w programie Big Brother. Co robi dziś? Instagram [ZDJĘCIA]

Klaudiusz Sevković po udziale w programie Big Brother. Co robi dziś? Instagram [ZDJĘCIA]

Program "Big Brother", pierwsze polskie reality show, okaza si jednym z najwikszych przebojów telewizyjnych pocztków nowego tysiclecia. Format wylansowa wiele gwiazd, a wród nich Alicj Walczak, Manue… [+9866 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More entertainment news