Královská rodina se rozroste? Vévodkyně Kate má ještě o Vánocích oznámit něco velkého

Královská rodina se rozroste? Vévodkyně Kate má ještě o Vánocích oznámit něco velkého

Ačkoliv se o čtvrtém těhotenství vévodkyně Kate (37) spekuluje dlouhé týdny, žádné oficiální potvrzení zatím nepřišlo. Všechno by se však mohlo změnit během tohoto vánočního týdne. Odborník na královskou rodinu je přesvědčen, že Kate a princ William (37) se p…

Akoliv se o tvrtém thotenství vévodkyn Kate (37) spekuluje dlouhé týdny, ádné oficiální potvrzení zatím nepilo. Vechno by se vak mohlo zmnit bhem tohoto vánoního týdne. Odborník na královskou rodinu je pesvden, e Kate a princ William (37) se pipravují na velk… [+888 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More entertainment news