Platby mobilem již podporují skoro všechny české banky. Kdo zatím hřeší? - Cnews.cz

Platby mobilem již podporují skoro všechny české banky. Kdo zatím hřeší? - Cnews.cz

Před koncem roku 2019 banky dohánějí resty a pouze dvě z větších finančních institucí zatím nenabízejí žádnou formu mobilních plateb.

Ped koncem roku banky dohánjí resty a doplují podporu pro bezkontaktní platby mobilem. Pouze dv z vtích finanních institucí zatím nenabízejí ádnou NFC metodu. Jde o Hello bank a Sberbank. Ob nicmén uvádjí, e v budoucnu podporu pinesou, jen to momentáln není p… [+1188 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More business news