Těšíme se na bezrámečkové smartphony: Sony chystá redesign řady Xperia

Těšíme se na bezrámečkové smartphony: Sony chystá redesign řady Xperia

Japonské společnosti Sony se v posledních letech s mobilními telefony příliš nedaří, nicméně to neznamená, že by házeli flintu do žita. V letošním roce

Japonské spolenosti Sony se v posledních letech s mobilními telefony píli nedaí, nicmén to neznamená, e by házeli flintu do ita. V letoním roce pila dlouho oekávaná zmna v podob displej s pomrem stran 21:9, která zpsobila velký rozruch. V pítím roce Sony pole… [+889 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More technology news