Uzavření extraligy už tuhle sezonu? Vedle Sparty to odmítá i Liberec

Uzavření extraligy už tuhle sezonu? Vedle Sparty to odmítá i Liberec

Dojde ještě v průběhu rozehrané extraligové sezony k jejímu uzavření? Zajistí se, aby už nyní poslední tým nesestoupil? Možné to je, pokud to odsouhlasí výkonný výbor svazu Českého hokeje nadpoloviční většinou. Kupříkladu Sparta a Liberec jsou proti, jenže mů…

POZNÁMKA: Liberec se vyjádil v sobotu ped 21. hodinou, lánek je o jeho reakci doplnn. Svaz není proti, aby ízení extraligy pevzala Asociace profesionálních klub (tu tvoí zástupci vech trnácti extraligových tým), co by znamenalo, e si ligu budou ídit sami úas… [+4183 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More sports news