Vaclík si umí představit, že v zahraničí zůstane i po kariéře

Vaclík si umí představit, že v zahraničí zůstane i po kariéře

Brankář Tomáš Vaclík podruhé tráví vánoční svátky ve Španělsku, kde rok a půl chytá za Sevillu. Život v prosluněné Andalusii si třicetiletý reprezentační gólman tak oblíbil, že si momentálně dovede představit možnost, že by v zahraničí zůstal i po kariéře. Na…

Branká Tomá Vaclík podruhé tráví vánoní svátky ve panlsku, kde rok a pl chytá za Sevillu. ivot v proslunné Andalusii si ticetiletý reprezentaní gólman tak oblíbil, e si momentáln dovede pedstavit monost, e by v zahranií zstal i po kariée. Na pelomu ledna a ún… [+4089 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More sports news