YouTube pro Android přináší nové funkce pro snadnější ovládání

YouTube pro Android přináší nové funkce pro snadnější ovládání

Začátkem tohoto týdne společnost YouTube do své aplikace přidala několik nových funkcí pro lepší zpřístupnění a snadnější použití. Nejzajímavější novinkou byla ale funkce, díky které uživatelé nyní mohou při streamování aplikace YouTube do své chytré televize…

Zaátkem tohoto týdne spolenost YouTube do své aplikace pidala nkolik nových funkcí pro lepí zpístupnní a snadnjí pouití. Nejzajímavjí novinkou byla ale funkce, díky které uivatelé nyní mohou pi streamování aplikace YouTube do své chytré televize pouívat hlaso… [+1037 chars]

Read full article | Read comments

0 comments

More technology news