For første gang siden finanskrisen opplever varehandelen nedgang - E24

For første gang siden finanskrisen opplever varehandelen nedgang - E24

Ferske tall fra Norges Bank viser at det er liten tro på at situasjonen i varehandelen vil bedres med det første.

Ferske tall fra Norges Bank viser at det er liten tro på at situasjonen i varehandelen vil bedres med det første. Netthandel, grensehandel og et generelt mindre forbruk er blant årsaken til at varehandelnæringen har liten tro på egen bransje fremover. Vis… [+2947 chars]

Les hele artikkelen | Les kommentarer

0 kommentarer

Mer Virksomhet Nyheter