Odborníci: Emisie CO2 z výroby batérií pre elektromobily pomaly, ale isto klesajú - TECHBYTE.sk

Odborníci: Emisie CO2 z výroby batérií pre elektromobily pomaly, ale isto klesajú - TECHBYTE.sk

Produkcia akumulátorov pre elektromobily zaťažuje naše životné prostredie, o tom niet žiadnych pochýb. Dobrou správou však je, že emisie CO2 klesajú.

Produkcia akumulátorov pre elektromobily zaauje nae krehké ivotné prostredie, o tom niet iadnych pochýb. Dobrou správou vak je, e problémové emisie CO2 v priebehu dvoch rokov klesli pribline o polovicu. o za tým teda stojí? Ako píe web Teslarati, nedávno zre… [+1187 chars]

Prečítajte si celý článok | Prečítajte si komentáre

0 komentáre

viac obchodné správy