Dödssvampen finns nu i Sverige

Dödssvampen finns nu i Sverige

Parasitsvampen som har orsakat massdöd bland groddjur finns nu även i Sverige, bland annat hos gölgrodor på Hållnäshalvön i Norduppland.

– Här har Batrachochytrium dendrobatidis ännu inte kopplas till dödlig akut sjukdom, men det innebär inte att sådana fall aldrig kan ha inträffat eller att de groddjursarter som lever i Sverige är motståndskraftiga mot parasitsvampen, säger Jacob Höglund, pro… [+1426 chars]

Läs hela artikeln | Läs kommentarer

0 kommentarer

Mer Hälsa Nyheter