SAS-utredning visar på allvarliga brister - Dagens Nyheter

SAS-utredning visar på allvarliga brister - Dagens Nyheter

Transportstyrelsens utredning visar på allvarliga brister i SAS hantering av fallet när en besättningsmedlem hos SAS avstod en flygning av säkerhetsskäl.

Flygpersonal är skyldig att anmäla sig unfit for flight, olämplig för flygning, om man på grund av exempelvis utmattning eller sjukdom inte känner sig kapabel att genomföra en säker flygning. Besättningsmedlemmen hos SAS avstod en flygning då han ansåg sig ol… [+924 chars]

Läs hela artikeln | Läs kommentarer

0 kommentarer

Mer Företag Nyheter